Voornaamste of gebruikelijke bestuurder?

Een voorbeeld: jij bent de voornaamste bestuurder van je voertuig. Van tijd tot tijd rijdt je kind er wel eens mee. Maar nu gaat je kind een opleiding volgen en zal het je auto gedurende 4 maanden alle dagen gebruiken. Wist je dat je dit gebruik zowel in het eerste als in het tweede geval moet melden aan je verzekeraar?

-> Als makelaar ben ik de tussenpersoon tussen jou en de verzekeringsmaatschappij. Je moet me dus alle juiste informatie meegeven over de verschillende bestuurders. Op die manier ben je optimaal verzekerd.

 

Definities

•De voornaamste bestuurder is de persoon die het vaakst met het verzekerde voertuig rijdt.

•De gebruikelijke bestuurder is een persoon die regelmatig het verzekerde voertuig gebruikt, zonder echter de voornaamste bestuurder te zijn.

Een onjuiste verklaring kan je duur komen te staan

 

Heel wat jonge bestuurders zijn de gebruikelijke of zelfs voornaamste bestuurders van een voertuig dat verzekerd is op naam van één van hun ouders, zonder dat die informatie werd meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij.

 

Laten we ons voorbeeld er nog eens bijnemen.

 

•Je bent iemand die te goeder trouw is en je wist niet dat je me dit gebruik diende mee te delen. Terwijl je kind met je wagen naar zijn opleiding rijdt, moet hij plots een andere bestuurder ontwijken. Hij raakt van de weg en komt tot stilstand tegen een paal. De derde is zelfs niet gestopt en je wagen is een totaal verlies.

•Je voertuig is omnium verzekerd. Je doet dus aangifte van het ongeval en je denkt dat je verzekering zal tussenkomen… maar dat is niet zo… je ongeval wordt geweigerd!

 

De maatschappij weigert het schadegeval te vergoeden en roept bovendien de nietigheid van het contract in

 

-> Zowel bij het onderschrijven als in de loop van het contract moet je me altijd alle info en wijzigingen meedelen, die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico.

 

•Als je vergeet een gebruikelijke of voornaamste bestuurder van het verzekerde voertuig aan te geven, kan de verzekeraar denken dat je te kwader trouw hebt gehandeld, weigeren tussenkomst te verlenen bij een ongeval en het contract opzeggen.

•Bovendien zal het achteraf moeilijk zijn om een andere verzekeringsmaatschappij te vinden.

•Als je een jonge bestuurder als gebruikelijke bestuurder aangeeft, zal je premie lichtjes stijgen, maar dat is niets in vergelijking met de vergoedingen die je moet betalen bij ongeval, vooral als er lichamelijke schade is.

•Bovendien komen de jaren rijervaring die je kind opdoet, later in aanmerking bij de berekening van zijn bonus-malus.